Giao dịch Ngô

Ngô là một trong những loại hạt hay biến đổi và phức tạp nhất trên thế giới. Hoa Kỳ là nước sản xuất ngô lớn nhất thế giới, và sản lượng thu hoạch ngô của nước này vào năm 2013 ước tính ở mức kỷ lục 13,99 tỷ giạ, với một giạ bằng 56 pound. Trung Quốc và Brazil là những nước sản xuất ngô lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới. Ngô là một loại hàng hóa chủ lực trên toàn thế giới, được sử dụng trong tất cả các sản phẩm từ thức ăn gia súc đến siro ngô trong thực phẩm chế biến, ngô còn được sử dụng để tạo ra nguồn năng lượng, và nhiều hơn thế.

Các yếu tố Ảnh hưởng tới Giá Ngô

  • Từ tháng Ba đến tháng Chín, giá ngô chịu ảnh hưởng mạnh bởi kỳ vọng của thị trường về nguồn cung. Những kỳ vọng được dựa trên số lượng mẫu Anh trồng ngô và sản lượng dự kiến, dựa vào điều kiện thời tiết và tiến trình thu hoạch, được báo cáo hàng tuần bởi USDA. Những kỳ vọng có thể thay đổi nhanh chóng, khiến giá cả biến động.
  • Trong một năm bình quân, một phần ba sản lượng ngô của Hoa Kỳ được chuyển sang sản xuất nhiên liệu sinh học. EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường) của Hoa Kỳ, một phần trong chính sách năng lượng lớn hơn, hiện đang yêu cầu gia tăng sản lượng ngô sử dụng để sản xuất ethanol. Tùy thuộc vào sản lượng ngô trong một mùa cụ thể, điều này có thể đẩy giá lên hoặc xuống.
  • Thời tiết trái mùa có thể làm hỏng việc sản xuất sản lượng ngô dự kiến, gây ra tình trạng gia tăng đột biến về nhu cầu và giá cả. Nếu có thặng dư, giá sẽ giảm. Do đó nhà giao dịch nên chú ý đến điều kiện thời tiết và ảnh hưởng của thời tiết đối với sản lượng ngô.
  • Nông dân ở Trung Quốc, Nam Mỹ, và Ukraina hiện nay đang dành nhiều diện tích để trồng ngô. Nhà giao dịch nên cân nhắc xem liệu nhu cầu về ngô có tăng cao tương ứng với việc tăng nguồn cung này không, và điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cả như thế nào.

Bất cứ ai muốn giao dịch ngô cần phải lưu ý đến nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Giao dịch Ngô