Giao dịch An toàn Với UFX

Các nhà giao dịch UFX hưởng lợi ích từ cam kết của chúng tôi về khả năng minh bạch, an ninh thông tin và phục hồi dữ liệu. Là một trong những tổ chức môi giới trực tuyến hàng đầu, chúng tôi cung cấp các dịch vụ bảo mật thông tin tiên tiến nhất.

An toàn Trang web UFX

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn, và chúng tôi đặc biệt cẩn thận để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được an toàn bằng cách sử dụng các quy trình sau:

  • Chúng tôi sử dụng hai lớp bảo vệ tường lửa (một ở cấp độ ứng dụng và một ở cấp độ máy chủ) để đảm bảo không cho phép thực hiện truy cập trái phép.
  • Chúng tôi sử dụng một Verisign SSL nâng cao để xác thực người dùng và truyền dữ liệu.
  • Máy chủ xử lý các hoạt động trực tuyến của nhà giao dịch là riêng biệt với các thông tin giao dịch được lưu trữ trên một máy chủ dữ liệu khác.
  • Chúng tôi sử dụng hai cụm máy chủ được đặt riêng biệt tại hai địa điểm khác nhau. Do dữ liệu phải được đồng bộ với cả hai địa điểm, dữ liệu không thể bị giả mạo, và mã hóa đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu trên các máy chủ của chúng tôi là an toàn.
  • Cụm máy chủ được bảo vệ bởi lính gác có vũ trang mọi lúc. Bất kỳ ai không được phép đều bị cấm ra vào cơ sở đặt cụm máy chủ.

Bạn có thể cảm thấy an toàn khi biết rằng chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh hàng đầu để đảm bảo rằng tiền và dữ liệu của bạn đều được an toàn.