Chính sách Phòng chống Rửa tiền (AML)

Rửa tiền là gì?

Rửa tiền là hành vi che giấu khoản tiền kiếm được một cách bất hợp pháp, để nguồn tiền kiếm được có vẻ hợp pháp. Chúng tôi tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt giúp chúng tôi hoặc bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi hiểu rằng việc tham gia hay cố ý tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến rửa tiền là bất hợp pháp. Các chính sách phòng chống rửa tiền của chúng tôi giúp tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, quy trình thanh toán an toàn, và các dịch vụ an ninh cho khách hàng.

Nhận diện

Biện pháp tự vệ đầu tiên trong việc phòng chống rửa tiền là biện pháp xác minh tinh vi Know-Your-Client (Hãy hiểu khách hàng của bạn, KYC). Để đảm bảo tuân thủ các quy định AML tiêu chuẩn, bạn phải nộp các giấy tờ sau đây:

 • Bằng chứng nhận dạng: Bản sao in rõ mặt trước và mặt sau giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp, ví dụ: hộ chiếu, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước công dân hợp lệ.
 • Bằng chứng cư trú Giấy tờ chính thức được cấp trong vòng 3 tháng qua, trong đó nêu rõ tên và địa chỉ của bạn như đã đăng ký với UFX. Đây có thể là một hóa đơn tiện ích (ví dụ như hóa đơn nước, điện, hoặc điện thoại cố định), hoặc sao kê ngân hàng. Vui lòng chắc chắn rằng bản sao của bạn bao gồm:
  • Họ tên đầy đủ của bạn
  • Địa chỉ cư trú đầy đủ của bạn
  • Ngày cấp (trong vòng 3 tháng gần nhất)
  • Tên cơ quan cấp với lô gô hoặc tem chính thức
 • Bản sao mặt trước và mặt sau thẻ tín dụng: Để đảm bảo quyền riêng tư và tính bảo mật, bạn chỉ cần cung cấp 4 số cuối trên thẻ tín dụng của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp 3 chữ số cuối trên mặt sau của thẻ (mã CVV).

Vui lòng lưu ý rằng các yêu cầu về quy định khác nhau ở một số quốc gia và chúng tôi có thể cần phải yêu cầu thêm giấy tờ từ bạn.

Bạn sẽ không thể giao dịch cho đến khi chúng tôi nhận được và chấp thuận các giấy tờ “Know-Your-Client (Hãy hiểu khách hàng của bạn)” của bạn. Bất kỳ giao dịch nào mở trước khi tài khoản của bạn được chấp thuận đều có khả năng bị hủy. Mọi khoản lỗ hoặc lãi mà các giao dịch này có thể đem lại cũng sẽ bị hủy và xóa khỏi tài khoản của bạn.

Giám sát

Chúng tôi không chấp nhận thanh toán của bên thứ ba. Tất cả các khoản tiền gửi phải được thực hiện dưới tên riêng của bạn và phù hợp với các giấy tờ KYC đã nộp. Theo các chính sách quản lý AML, tất cả các khoản tiền đã rút phải được trả lại chính nguồn đã cấp. Điều này có nghĩa rằng các khoản tiền vốn được gửi qua chuyển khoản ngân hàng sẽ được trả lại cho cùng một tài khoản khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tương tự, nếu bạn gửi qua thẻ tín dụng, tiền của bạn sẽ được trả lại cho chính thẻ tín dụng đó khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.

Chúng tôi không nhận tiền gửi bằng tiền mặt hoặc giải ngân bằng bằng tiền mặt khi thực hiện yêu cầu rút tiền trong mọi hoàn cảnh.

Báo cáo

Các quy định AML yêu cầu chúng tôi giám sát và theo dõi các giao dịch đáng ngờ và báo cáo các hoạt động này cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan. Chúng tôi cũng có quyền từ chối việc chuyển tiền vào bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi tin rằng việc chuyển tiền có liên quan tới hoạt động có bản chất phạm tội hoặc rửa tiền. Luật pháp nghiêm cấm chúng tôi thông báo cho khách hàng về các báo cáo nộp cho cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến hoạt động đáng ngờ.

Nguồn tài sản


Nếu bạn không cung cấp được giấy tờ yêu cầu trong một khoảng thời gian hợp lý, tài khoản của bạn sẽ bị chặn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: compliance@ufx.com.