Chọn Ngôn ngữ

Kiểm tra Kiến thức Tài chính

Là một phần trong việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định của CySEC, UFX yêu cầu khách hàng chứng tỏ rằng họ có đủ kiến thức và hiểu biết về giao dịch tài chính. 

Để làm như vậy và để có thể bắt đầu giao dịch với UFX, chúng tôi yêu cầu bạn phải trả lời đúng ít nhất 7 câu hỏi sau đây:

Test Failed! You must answer correctly at least 7 of the questions. Try again.

Bạn đã không trả lời đúng ít nhất 7 câu hỏi.

Bạn có thể đọc hướng dẫn miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu thêm về giao dịch tài chính và sau đó làm lại bài kiểm tra.

Tôi đã đọc hướng dẫn và muốn làm lại bài kiểm tra

Kiểm tra Kiến thức CySEC

Bạn đã hoàn thành thành công bài kiểm tra kiến thức CySEC!

Đội ngũ của chúng tôi sẽ sớm xem xét câu trả lời bạn đã gửi và mở tài khoản giao dịch UFX cho bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Bắt đầu Giao dịch