Giao dịch An toàn với UFX

Giao dịch luôn an toàn nhờ các biện pháp phòng ngừa được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn:

  • Hai lớp tường lửa để ngăn các nỗ lực truy cập trái phép
  • Verisign SSL nâng cao để xác thực người dùng
  • Có máy chủ riêng biệt cho hoạt động giao dịch và thông tin giao dịch
  • Hai cụm máy chủ được đặt riêng biệt tại hai địa điểm khác nhau.
  • Máy chủ được bảo vệ vũ trang 24 giờ một ngày
  • Phần mềm nền tảng giao dịch được kiểm tra và cập nhật thường xuyên để ngăn ngừa lỗi

Các biện pháp an ninh được thiết kế để ngăn truy cập trái phép thông tin cá nhân và nhạy cảm, do đó bạn có thể tập trung tận hưởng trải nghiệm giao dịch mà không bao giờ phải lo lắng về sự an toàn của tài khoản.