Sự Đánh giá Tích cực từ Báo cáo của PwC dành cho Tổ chức nắm giữ Giấy phép điều hành UFX

 

PricewaterhouseCoopers, gọi tắt là PwC, là một trong những công ty kế toán lớn và được đánh giá cao nhất trên thế giới. Công ty này thường được nhắc đến như là một trong “Bộ Tứ” quyền lực bao gồm các công ty kế toán hàng đầu như Deloitte, Ernst and Young và KPMG.
PwC gần đây đã được mời bởi Reliantco Investments Limited, tổ chức nắm giữ Giấy phép điều hành thương hiệu UFX.com, để đánh giá các quy trình trong nền tảng giao dịch của nhà môi giới hàng đầu trong ngành.

PwC đã kiểm tra các phương thức, thực hiện phân tích kỹ lưỡng các hoạt động thực tiễn của nền tảng giao dịch này. Công ty đã dành cho Reliantco sự đánh giá hàng đầu và mức xếp hạng tích cực rất cao, cùng nhận xét: “Phù hợp với cam kết của Reliantco về việc cung cấp cho khách hàng một môi trường kinh doanh minh bạch tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất”, “Kiểm soát nội bộ trong toàn bộ Chu kỳ Giao dịch của Khách hàng” đã được PricewaterhouseCoopers Limited (PwC) kiểm tra dựa trên Tiêu chuẩn Quốc tế về Hợp đồng dịch vụ Đảm bảo (International Standard on Assurance Engagements hay ISAE) 3402.”

Giám đốc Điều hành của UFX, Dennis de Jong, phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự nhận được mức xếp hạng tích cực dành cho Reliantco từ một công ty hàng đầu có uy tín như PwC. Sự ghi nhận của PwC củng cố cam kết của chúng tôi về sự xuất sắc và phát triển liên tục các công nghệ tiên tiến, nhưng vẫn đảm bảo minh bạch với khách hàng.”

UFX là nhà môi giới Ngoại hối được điều hành hoàn toàn bởi Reliantco Investments Limited, sử dụng công nghệ ParagonEx để cung cấp cho khách hàng những công cụ giao dịch tốt nhất, các tài nguyên giáo dục, thông báo thời gian thực và nhiều hơn thế.