Công bố Rủi ro của UFX

CẢNH BÁO RỦI RO: CFD là những sản phẩm mang tính đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, có thể khiến bạn lỗ toàn bộ số vốn của mình và vì thế không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn không nên mạo hiểm vượt quá mức bạn sẵn sàng chấp nhận thua lỗ và trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu những rủi ro liên quan, hãy lấy vốn kinh nghiệm của bạn để xem xét và tìm kiếm tư vấn độc lập nếu cần thiết. Chúng tôi hoàn toàn không cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm khi đồng ý sử dụng (các) trang web của chúng tôi. Tuyên bố Rủi ro này cần được đọc đồng thời với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và cũng cần lưu ý rằng Tuyên bố này không thể nêu ra tất cả các rủi ro và các khía cạnh liên quan đến giao dịch CFD. Chính vì vậy bạn cần phải đảm bảo rằng quyết định của bạn được thực hiện trên cơ sở có kiến thức tốt và có thông tin đầy đủ nhưng tối thiểu bạn cần xem xét những điều sau:

Nếu không có giới hạn ở trên, các dịch vụ tài chính có trên trang web này chỉ phù hợp với các nhà giao dịch có thể chịu thua lỗ tất cả các khoản tiền đầu tư, những người hiểu rõ những rủi ro và có kinh nghiệm trong việc chấp nhận các rủi ro liên quan đến việc mua lại và giao dịch các hợp đồng tài chính. Thua lỗ tối đa mà bất kỳ nhà giao dịch nào có thể phải chịu là số tiền mà nhà giao dịch trả cho Công ty, bao gồm phí đăng ký (nếu có áp dụng trong loại tài khoản) cho tất cả các giao dịch.

Giá tiền tệ quốc tế có tính biến động cao và rất khó dự đoán. Do biến động như vậy và bên cạnh khoảng chênh lệch mà (các) nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi thêm vào tất cả các khoản tính toán và báo giá, không có hợp đồng tài chính được mua hoặc dịch vụ nào khác được cung cấp trên (các) trang web của chúng tôi có thể được coi là một giao dịch an toàn.

Việc tính giá phải trả (hoặc khoản thanh toán được nhận) cho các hợp đồng tài chính giao dịch trên (các) trang web của chúng tôi tại thời điểm một hợp đồng tài chính được mua hoặc bán, được (các) nhà cung cấp thanh khoản cung cấp cho chúng tôi và dựa vào sự sẵn có của thông tin thị trường và tính toán số học phức tạp bắt nguồn từ sự ước tính tốt nhất về giá cả thị trường, mức ​​lãi suất dự kiến, biến động hàm ý và các điều kiện thị trường khác. Giá trị hợp đồng tài chính của bạn có thể tăng hoặc giảm dựa trên điều kiện thị trường và có thể được khuếch đại do việc sử dụng đòn bẩy tài chính có nghĩa là một biến động thị trường tương đối nhỏ có thể dẫn đến một biến động tương ứng lớn hơn nhiều về giá trị thế giao dịch của bạn.

Rủi ro Đầu tư qua đêm: Khối lượng giao dịch ảnh hưởng đến khoản phí đầu tư qua đêm; khối lượng giao dịch càng lớn, phí đầu tư qua đêm càng lớn. Đối với những nhà giao dịch giữ thế đầu tư qua đêm có thể tăng chi phí giao dịch khi phải trả cho khoản đầu tư qua đêm và có thể tối đa hóa tín dụng khi kiếm được tiền trên khoản đầu tư qua đêm.

Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, Lệnh Cắt Lỗ sẽ được thực hiện hoặc ở mức tỷ giá chính xác mà bạn đã chọn, trong trường hợp này số tiền sẽ được tính toán tự động, hoặc ở mức tiền thua lỗ chính xác mà bạn đã chọn, trong trường hợp này tỷ giá hối đoái sẽ được tính toán cho phù hợp. Một giao dịch có tính chất đó sẽ được thực hiện ngay sau khi tỷ giá hối đoái (“chỉ định”) đặc biệt được tìm thấy trên sàn giao dịch điện tử, bao gồm khoảng chênh lệch của chúng tôi, giống với tỷ giá trong lệnh bạn đã đưa ra, hoặc cho thấy khoản tiền bằng khoản thua lỗ bạn đã khai báo. Trong trường hợp không có thông tin thị trường có sẵn hoặc theo điều kiện thị trường bất bình thường khi (các) nhà cung cấp thanh khoản không chuyển giá cho chúng tôi, lệnh này có thể trở thành thông báo lỗi và có thể được hủy bỏ.

Rủi ro Thanh khoản: Rủi ro thanh khoản có thể ảnh hưởng đến khả năng giao dịch của bạn. Ví dụ, một số công cụ tài chính có thể không thanh khoản được ngay lập tức vì nhu cầu giảm và khách hàng không thể bán hoặc dễ dàng có được thông tin về giá của các công cụ tài chính hay mức độ rủi ro liên quan.

Giá hợp đồng tài chính (hoặc các khoản thanh toán) được cung cấp trên sàn giao dịch điện tử có thể khác đáng kể với mức giá có sẵn trong các thị trường chính nơi hợp đồng được giao dịch. Mỗi hợp đồng tài chính mua bởi một nhà giao dịch thông qua (các) trang web của chúng tôi là một thỏa thuận cá nhân được thực hiện giữa các khách hàng và một trong những nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và không thể chuyển nhượng, thương lượng hoặc chuyển giao cho hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào. Công ty không cung cấp thị trường giữa các nhà giao dịch.

Trong Ngoại hối, thuật ngữ trượt giá đặt lệnh chỉ sự chênh lệch giữa mức giá dự kiến và mức giá mà tại đó giao dịch được thực hiện trên thực tế.

Nếu giá thực hiện giao dịch tốt hơn so với mức giá được Khách hàng yêu cầu, điều này được gọi là ‘trượt giá tích cực’. Ngược lại, nếu giá thực hiện thấp hơn so với mức giá theo yêu cầu của Khách hàng, đây được gọi là ‘trượt giá tiêu cực’.

Xin thông báo rằng ‘trượt giá’ là một thực tế thị trường bình thường và một tính năng thông thường của thị trường ngoại hối theo các điều kiện* như thiếu tính thanh khoản và biến động do thông báo tin tức, sự kiện kinh tế và mở cửa thị trường, do đó, giao dịch theo tin tức không thể được đảm bảo.

Cần lưu ý rằng giá mà giao dịch được thực hiện có thể thay đổi đáng kể so với mức giá yêu cầu ban đầu trong điều kiện thị trường bình thường. Ví dụ, điều này có thể xảy ra trong các trường hợp sau đây:

a)    Trong các lần mở cửa thị trường,

b)    Trong các lần cập nhật tin tức,

c)    Trong thời gian biến động mà giá cả có thể di chuyển đáng kể lên hoặc xuống và khác với mức giá khai báo,

d)    Trường hợp có biến động giá nhanh, nếu giá tăng hoặc giảm trong một phiên giao dịch tới một mức độ mà theo quy định của sàn giao dịch liên quan, giao dịch bị đình chỉ hoặc bị hạn chế,

e)    Nếu không có đủ thanh khoản để thực hiện khối lượng cụ thể ở mức giá khai báo

*Xin lưu ý rằng đây không phải là một danh sách đầy đủ.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin tài chính phát sinh trong nội bộ hoặc thu được từ các đại lý, nhà cung cấp hoặc các đối tác. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu về thị trường tài chính, báo giá, tín hiệu giao dịch, tin tức, ý kiến chuyên gia phân tích và báo cáo nghiên cứu, đồ thị hoặc dữ liệu. Thông tin thị trường được cung cấp trên (các) trang web của chúng tôi không nhằm để tư vấn đầu tư. Chúng tôi không xác nhận hoặc phê duyệt các thông tin thị trường và chúng tôi cung cấp cho bạn chỉ như là một dịch vụ tiện lợi cho hoạt động riêng của bạn. UFX và các nhà cung cấp bên thứ ba của mình không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ trình tự chính xác của các thông tin thị trường hay đảm bảo bất kỳ kết quả nào từ việc bạn sử dụng hoặc tin tưởng thông tin thị trường này. Thông tin thị trường có thể nhanh chóng trở nên không đáng tin cậy vì các lý do khác nhau bao gồm, ví dụ, những thay đổi trong điều kiện thị trường hoặc hoàn cảnh kinh tế. UFX cũng như các nhà cung cấp bên thứ ba không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào có trong bất kỳ thông tin thị trường nào và chúng tôi có thể ngừng cung cấp thông tin thị trường bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bạn đồng ý rằng UFX cũng như các nhà cung cấp bên thứ ba sẽ không phải chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào về việc chấm dứt cung cấp, cung cấp gián đoạn, cung cấp chậm trễ hoặc cung cấp không chính xác bất kỳ thông tin thị trường nào. Bạn sẽ không phải là “liên kết sâu”, phân phối lại hoặc tạo điều kiện cho việc phân phối lại thông tin thị trường, cũng như bạn sẽ không được cung cấp quyền truy cập vào thông tin thị trường cho bất cứ ai không được chúng tôi cho phép nhận thông tin thị trường.

Theo các hướng dẫn về quy định quản lý, chúng tôi tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc xử lý các khoản quỹ của khách hàng. Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào đây.

Rủi ro Đối tác: Là các rủi ro mà các đối tác của bạn cho là bất khả kháng và không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Công ty giữ tiền của khách hàng trong tài khoản tách biệt với các khách hàng khác và tách biệt với tiền của Công ty, phù hợp với quy định hiện hành nhưng điều này có thể không đủ khả năng bảo vệ hoàn toàn.

Bất kỳ khoản tiền nào được giữ thay mặt Khách hàng của chúng tôi sẽ được giữ trong một hoặc nhiều tài khoản tách biệt với một tổ chức trong hoặc ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (‘EEA’), tách biệt khỏi số tiền của Công ty. Tiền của Khách hàng sẽ được gộp với tiền của Khách hàng khác (‘Tài khoản Omnibus’). Yêu cầu bồi thường của một khách hàng có thể dựa trên số Tiền của Khách hàng trong Tài khoản Omnibus. Nói chung, các tài khoản được giữ bởi các tổ chức, bao gồm (các) tài khoản omnibus, phải đối mặt với rủi ro khác nhau, bao gồm cả nguy cơ tiềm ẩn bị xử lý như một (1) tài khoản trong trường hợp tổ chức mắc nợ. Trong trường hợp tổ chức mà Công ty sử dụng để giữ Tiền của Khách hàng không còn khả năng thanh toán một phần hoặc hoàn toàn, bạn sẽ chịu mọi tổn thất, không phải chúng tôi. Trong trường hợp tổ chức bị mắc nợ, Khách hàng sẽ không được yêu cầu Công ty bồi thường. Công ty là thành viên của ‘Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư’; bạn có thể tham khảo về ‘Quỹ Bồi thường nhà đầu tư’ có trên Website của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tuyên bố đáng chú ý rằng các khoản quỹ được giữ bởi bên thứ ba: Mục tiêu của chúng tôi là chỉ giữ tiền của bạn trong các tổ chức tài chính được EEA quản lý, các tổ chức này có và áp dụng những quy định về tiền tương tự như những quy định của chúng tôi và được các cơ quan quản lý có vị thế tương đương với chúng tôi giám sát. Trong trường hợp khó có khả năng xảy ra là chúng tôi có thể nắm giữ tiền của Khách hàng bên ngoài EEA, cơ chế pháp lý và quản lý áp dụng cho mọi ngân hàng hoặc cá nhân như vậy sẽ khác với cơ chế pháp lý và quản lý của Cộng hòa Síp và trong trường hợp phá sản hoặc mọi thủ tục tố tụng khác liên quan đến ngân hàng hoặc cá nhân đó, tiền của bạn có thể được xử lý khác với cách sẽ được áp dụng nếu tiền được giữ tại một ngân hàng trong một tài khoản tại Cộng hòa Síp.